Aquark

Adatvédelmi tájékoztató

A Kerex Uszoda és Szabadidőtechnikai Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online üzenet küldés/érdeklődés tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag az üzenetek/érdeklődések megválaszolásának teljesítése céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a weboldalon keresztül kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: Kerex Uszoda és Szabadidőtechnikai Kft.

Az adatkezelő elérhetősége: 1117 Budapest, Budafoki út 111.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: A weboldalon keresztül regisztrált felhasználók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott az üzenetek megválaszolásához szükséges adatok: Név és Elérhetőség (email).

Az adatgyűjtés célja: az üzenetek megválaszolása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

  • A beérkező rendeléseket feldolgozó Adatkezelő kereskedelmi munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 1 éven belül törlésre kerülnek.

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az elküldött üzenethez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( http://www.naih.hu/ugyfelszolgalat,–kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
itt olvasható:
Nemzeti Jogszabálytár (https://www.njt.hu)